ZAPOSLENI

mag. Julijana Barkovič

univ. dipl. inž. geod. in magistrica znanosti
strokovna sodelavka

pooblaščeni geodet, vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije;

identifikacijska številka Geo0348

član sveta združenja Gospodarskega interesnega združenja geodetskih izvajalcev (GIZ GI)

BIBLIOGRAFIJA:

Barkovič, J. 2004. Varovanje kmetijskih zemljišč na primeru izgradnje avtoceste v občini Brežice. Diplomska naloga. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (samozaložba J. Barkovič): 94 str.

Barkovič, J. 2007. Želje in pričakovanja bodočih diplomantov. Geodetski vestnik 51, 2: 429-431.
http://www.geodetski-vestnik.com

Barkovič, J. 2007. Merila za določanje meje mestnih območij. Diplomska naloga. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (samozaložba J. Barkovič): 125 str.
http://drugg.fgg.uni-lj.si/

Barkovič, J. 2013. Urejanje kmetijskih zemljišč ob gradnji avtoceste. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (samozaložba J. Barkovič): 165 str.
http://drugg.fgg.uni-lj.si/

Robert Zofič

dipl. inž. geod.
strokovni sodelavec

pooblaščeni geodet, vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije;

identifikacijska številka Geo0480

BIBLIOGRAFIJA:

Zofič, R. 2004. Možnost uporabe podatkov iz dovoljenj za gradnjo za oceno potreb po stavbnih zemljiščih v občini Brežice. Diplomska naloga. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (samozaložba R. Zofič): 141 str.

Sandi Vidmar

dipl. inž. geod.
strokovni sodelavec

BIBLIOGRAFIJA:

Vidmar, S. 2012. Analiza elaboratov katastrske izmere v k.o. Gradišče II. Diplomska naloga. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (samozaložba S.Vidmar): 47 str.
http://drugg.fgg.uni-lj.si/

 

Marija Barkovič

vodja sprejemne pisarne

Stanislav Barkovič

inž. geod.
ustanovitelj in direktor družbe
pooblaščeni geodet, vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije;

identifikacijska številka Geo0002

stalni sodni izvedenec geodetske stroke, vpisan v imenik sodnih izvedencev,
član Društva sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke Slovenije,
član komisije za nadzor Gospodarskega interesnega združenja geodetskih izvajalcev (GIZ GI) (2012 – 2018)