Ureditev meje, parcelacija

 

 

 • parcelacija pri VOJAŠNICI CERKLJE OB KRKI za razširitev LETALIŠČA CERKLJE OB KRKI.
 • ureditev meje in parcelacija pločnika ČRNC (1,2 km), BUKOŠEK (1,4 km), Občina Brežice.
 • parcelacija MAČKOVE »HOSTE« v PIŠECAH (cca. 492 ha).
 • ureditev meje in parcelacija ŠPAR-a BREŽICE, ŠPAR-a ŠENTJERNEJ, ŠPAR-a SENOVO, ŠPAR-a SEVNICA.
 • parcelacija za bencinski servis PETROL TRNJE, OBREŽJE in OMW OBREŽJE.
 • parcelacija SPLOŠNE BOLNIŠNICE BREŽICE.
 • parcelacija TRGOVSKO POSLOVNEGA CENTRA SLOVENSKA VAS (35 ha).
 • parcelacija DRŽAVNIH CEST na BIZELJSKEM, RONDO KRIŽAJ, MOSTEC, ARTIČE.
 • poslovno sodelovanje pri izvedbi ureditve mej in parcelacij s KOVIS, d.o.o BREŽICE.
 • poslovno sodelovanje pri izvedbi ureditve mej in parcelacij s MABAT INT d.o.o., KAPELE.
 • parcelacija občinske ceste VINJI VRH, Občina Brežice (4,5 km).
 • parcelacije občinske ceste BOHOR (4,5 km), Občina Krško.
 • parcelacija POČITNIŠKIH HIŠ V TERMAH ČATEŽ, (8 stanovanjskih stavb – dvojčki).
 • parcelacija VečnamenskEGA domA DOLENJA VAS.
 • parcelacija OBRTNE CONE DOBOVA (cca. 4 ha).
 • ureditve meje in parcelacije Doma upokojencev Brežice.