Topografsko inženirska geodezija

GEODETSKI NAČRT

Geodetski načrt predstavlja temelj za pripravo projektne dokumentacije za graditev objektov oziroma za druge posege v prostor. Geodetski načrt sestavljata grafični prikaz in certifikat. Grafični prikaz vsebuje, v pomanjšanem merilu, fizične strukture in pojave na zemeljskem površju, nad in pod njim, podatke iz uradnih evidenc in druge podatke, ki so potrebni glede na njegov namen uporabe.

V našem podjetju izdelujemo sledeče:

  • geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta,
  • geodetski načrt novega stanja zemljišča,
  • geodetski načrt za pripravo občinskega prostorskega načrta.

 

Prav tako izdelamo tudi:

  • izračun kubatur – volumnov,
  • izdelava profilov,
  • izdelava geodetskih načrtov komunalnih vodov.

 

ZAKOLIČBA OBJEKTA

Zakoličba objekta je storitev, pri kateri prenesemo lego in obliko objekta iz projektne dokumentacije v naravo. Sestavni del zakoličbe je zakoličbeni načrt. Po opravljeni zakoličbi se lahko prične gradnja objekta.

V našem podjetju izdelamo tudi:

  • zakoličbo komunalnih vodov,
  • zakoličbo cest.