Sodno izvedeništvo

V nepravdnih in pravdnih sodnih postopkih sodišče predlaga izvedenca geodetske stroke za izdelavo mnenja, lahko pa tudi izvida obravnavane nepremičnine. V mnenju izvedenec pojasni sodišču pomembna dejstva, ki se nanašajo na nepremičnino. Tako pomaga sodišču, da lažje odloči o zadevi.

S sodnim izvedeništvom na področju geodezije se ukvarja Stanislav Barkovič (kadri), ki ima bogate izkušnje na tem področju. Kot stalni sodni izvedenec geodetske stroke za področje geodezija splošno, ki je imenovan z odločbo Ministrstva za pravosodje, je na zahtevo Okrajnega sodišča v Brežicah, Okrajnega sodišča v Krškem, Okrožnega sodišča v Krškem, Okrožnega sodišča v Novi Gorici izdelal več deset izvedenskih mnenj.