Geodetski načrt

 

 • RECENZIJA geodetskega načrta območja VOJAŠNICE CERKLJE OB KRKI (cca. 400 ha).
 • geodetski načrt za bencinski servis PETROL TRNJE, OBREŽJE in OMW OBREŽJE.
 • geodetski načrt OŠ BREŽICE.
 • geodetski načrt VRTCA MAVRICA BREŽICE.
 • geodetski načrt območja MEJNEGA PREHODA OBREŽJE, RIGONCE.
 • geodetski načrt TRGOVSKO POSLOVNEGA CENTRA v SLOVENSKI VASI.
 • geodetski načrt GOLF IGRIŠČA MOKRICE.
 • geodetski načrt območja AFP d.o.o. SELA PRI DOBOVI.
 • geodetski načrt VOJAŠNICE KRANJ.
 • geodetski načrt HOTELA SREMIČ KRŠKO.
 • geodetski načrt CENTRALNIH DELAVNIC SLOVENSKIH ŽELEZNIC V DOBOVI.
 • geodetski načrt KAMNOLOMOV BIZELJSKO, CIRNIK, PEČICE.
 • geodetski načrt TERME ČATEŽ.
 • geodetski načrt POLICIJSKE POSTAJE BREŽICE.
 • geodetski načrt za KANALIZACIJO V GLOBOKEM (dolžinskih 13 km).
 • geodetski načrt za OBVOZNO CESTO V VRBINI (cca. 14 ha).
 • geodetski načrt v INDUSTRIJSKI CONI BREZINI (cca. 52 ha).
 • geodetski načrt TERME PARADISO DOBOVA.