UVOD

 

Geodetski biro podjetje za geodetske storitve, d.o.o. je prvo ustanovljeno podjetje v Posavju leta 1992 s sedežem v Brežicah. Podjetje ima zaposlene visoko izobražene strokovnjake s področja geodezije. Trije zaposleni imajo opravljen izpit za pooblaščenega inženirja s področja geodezije, eden zaposleni ima tudi opravljen izpit za sodnega izvedenca geodetske stroke (kadri). Izvajamo storitve s področja zemljiškega katastra, katastra stavb, topografsko – inženirske geodezije in izmero gospodarske infrastrukture na območju celotne Slovenije. Na področju geodezije izvajamo tudi sodno izvedeništvo (storitve). Nudimo Vam brezplačno svetovanje s področja urejanja zemljiškokatastrskega in zemljiškoknjižnega stanja. Pri nas dobite brezplačno potrdila iz zbirk geodetskih podatkov (potrdila o parceli – mapna kopija, posestni list; potrdilo o stavbi in o delih stavb; seznam nepremičnin). Pri delu uporabljamo inštrumente priznanega proizvajalca Leica iz Švice.

Našim naročnikom zagotavljamo strokovno, kvalitetno in hitro izvedbo geodetskih storitev po konkurenčnih cenah.

 

Geodetski biro d.o.o. Brežice